bottom-header-cut

Hoogopgeleide vluchtelingen

 

Over wie hebben wij het?

Zoals bekend is het gemiddelde opleidingsniveau onder vluchtelingen aanzienlijk hoger dan bij andere groepen migranten. Vluchtelingen hebben vaak deelgenomen aan hoger onderwijs en soms hoge functies vervuld in hun land van herkomst. Bij omwenteling van politieke systemen of andere conflicten is het dus logisch dat juist deze mensen als eerst het land moeten ontvluchten. Door dringende omstandigheden (dreigend geweld) vluchten zij vaak zonder of met onvoldoende voorbereiding; het meenemen van documenten, waaronder diploma’s is dan niet meer mogelijk.

 Als wij kijken naar het wel/niet in het bezit zijn van diploma’s kunnen wij de volgende categorieën onderscheiden:

  1. Vluchtelingen die een diploma uit het land van herkomst in hun bezit hebben, afgezien of het in Nederland wel of niet gewaardeerd is. Als dit wel het geval is, is de waardering in de regel laag, zoals gezegd. 
  2. Vluchtelingen die in het land van herkomst een opleiding met diploma hebben afgerond maar aangeven dat zij het niet in hun bezit hebben. Door omstandigheden was het niet mogelijk dat document mee te nemen. 
  3. Vluchtelingen die in het land van herkomst een opleiding gevolgd en wel of niet een diploma hebben behaald maar dit niet melden. Desgevraagd zeggen zij, om uiteenlopende motieven, dat zij geen opleiding hebben genoten. (Met de juiste benadering zijn zij wel bereid om de “waarheid” te vertellen). 
  4. Tenslotte vluchtelingen die in het land van herkomst een opleiding hebben gevolgd maar niet afgemaakt. Zij beschikken dus niet over een diploma, maar hebben wel competenties die in Nederland geactiveerd en aangevuld kunnen worden.