bottom-header-cut

Trainingen en workshops voor professionals

Bij arbeidsorganisaties die onder hun cliëntenbestand vluchtelingen en migranten hebben, ontstaan vaak misverstanden en soms conflicten door onvoldoende kennis van de (culturele) achtergronden. Voor professionals uit deze organisaties heeft Atiyeh Re-integratie een aanbod in de vorm van trainingen en workshops. Het programma, dat steeds op maat wordt aangepast, biedt inzicht in de factoren die communicatie met migranten en/of vluchtelingen beïnvloeden (verbale en non verbale uitingen), hoe die te interpreteren en te begrijpen en hoe daarmee om te gaan. Dergelijke bijeenkomsten resulteren in betere communicatie en resultaten met deze doelgroepen.