bottom-header-cut

Re-integratietraject

Het doel is het zo snel mogelijk plaatsen van de werkzoekende in passende duurzame arbeid en het aanleren van vaardigheden waarmee de zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt vergroot wordt.

De inhoud van het traject  is sterk van het individu afhankelijk. In de meeste gevallen zullen de volgende onderdelen deel uitmaken van het traject:

Een uitgebreid individueel kwaliteitenonderzoek.  Door middel van eenvoudige opdrachten worden de kwaliteiten van de cliënt inzichtelijk gemaakt als basis voor het trajectplan.

Een individuele arbeidsmarkt- en beroepenoriëntatie (inclusief beroepskeuzetest). Hierbij wordt vastgesteld in hoeverre de kwaliteiten van de cliënt toepasbaar zijn op de arbeidsmarkt en welke arbeidsmarktrichting de meest geschikte zou zijn.

Een  sollicitatietraining, waar de cliënt een sollicitatiebrief leert schrijven en zijn/haar CV opstellen. Ook het sollicitatiegesprek wordt geoefend.

Via het netwerk van Atiyeh Re-integratie worden passende werkgevers in kaart gebracht en vervolgens benaderd en/of bezocht.

Gedurende het gehele traject wordt de cliënt intensief begeleid en gecoacht.

Na plaatsing vindt naar behoefte nazorg plaats door middel van job-coaching.