bottom-header-cut

Preventie ziekteverzuim

De begeleiding door Atiyeh Re-integratie tijdens de nazorgperiode is erop gericht dat de nieuwe werknemer de juiste plaats vindt in de arbeidsorganisatie. Dit zal, in het belang van werkgever en werknemer, onnodig ziekteverzuim helpen voorkomen. Ook voor langer zittende werknemers kan Atiyeh Re-integratie begeleiding bieden bij dreigend ziekteverzuim en ter voorkoming ervan.