bottom-header-cut

Interventietrajecten

Interventietrajecten zijn maatwerktrajecten die maximaal 3 maanden duren. Binnen deze trajecten kunnen  bijvoorbeeld de volgende onderdelen worden uitgevoerd:  assesmentonderzoeken, assertiviteitstraining, bemiddeling naar betaald werk, etc.