bottom-header-cut

Werkwijze

Atiyeh Re-integratie hanteert een eigen aanpak, ontwikkeld vanuit een jarenlange praktijkervaring. De aanpak bevat in grote lijnen de volgende elementen:

1. Intake en voorfase
2. Persoonlijk actieplan
3. Taalonderwijs
4. Maatschappij oriëntatie
5. Scholing
6. Toeleiding naar arbeid
7. Nazorg
8. Begeleiding en coaching gedurende het gehele traject