bottom-header-cut

Missie

Het bevorderen van de volwaardige participatie van mensen van buitenlandse afkomst in de Nederlandse samenleving. Dit in de eerste plaats door middel van deskundige begeleiding en ondersteuning aan betrokkenen bij het zoeken naar en volgen van (om/bij) scholing en/of bij het zoeken en behouden van werk. In de tweede plaats door het overdragen van methodische deskundigheid aan derden via workshops, presentaties en trainingen.