bottom-header-cut

Kenmerken van Atiyeh Re-integratie

Wat onderscheidt Atiyeh Re-integratie?

Atiyeh Re-integratie heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van vluchtelingen, in het bijzonder hoogopleide/getraumatiseerde vluchtelingen. Naast de primaire taak: de begeleiding naar de arbeidsmarkt, wordt in de begeleidingsmethodiek veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en integratie in de Nederlandse samenleving.
Dit zijn onmisbare elementen voor een duurzame toetreding tot de arbeidsmarkt.
Beide effecten zijn mogelijk dankzij de door Atiyeh Re-integratie ontwikkelde begeleidingsmethode, die in essentie de volgende kenmerken of kernelementen bevat:

1. Erkenning en begrip
De begeleiding is erop gericht dat de cliënt zich realiseert dat zijn/haar verleden en geschiedenis, door de begeleider erkend en begrepen wordt. De verhouding tussen het verleden en het heden vormt de basis voor de toekomstopbouw. En het is een belangrijk kernpunt in het zelfbeeld en de identiteit van de vluchteling. Het vormt het startpunt van alle overwegingen, van alle plannen en van elke inschatting van kansen en mogelijkheden.

2. Wederzijds vertrouwen
Op basis van het bovenstaande doet Atiyeh Re-integratie een helder aanbod, zodat de cliënt weet wat hij/zij wel of niet kan verwachten, en maakt duidelijk welke functie en rol Atiyeh Re-integratie heeft binnen het gehele proces van re-integratie.

3. Activering, zelfvertrouwen
Onder andere door middel van huiswerk en diverse opdrachten wordt tijdens de realisatie van het trajectplan een actieve houding van de cliënt verwacht en bevorderd. Daardoor wordt zijn/haar zelfvertrouwen vergroot. En dit is een onmisbaar element om met succes het trajectdoel te bereiken.

4. Betrokkenheid, empathie
Mede door de persoonlijke vluchtverhalen van de Atiyeh Re-integratie medewerkers,  kijken zij niet alleen vanuit de zijlijn naar de ontwikkeling van het traject van de cliënt, maar zijn en voelen zich ook daarbij betrokken.

5. Integrale aanpak
De positie van de cliënt op de arbeidsmarkt zou zwak zijn zonder een sterke ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten en participatie in de diverse aspecten van de samenleving. Dit wordt mede beoogd met de hierboven genoemde opdrachten. Dit bevordert de stabiliteit en duurzaamheid van de nagestreefde aanstelling.

6. Doelgerichtheid en nazorg

Voor Atiyeh Re-integratie staat het gestelde doel centraal, dat, afhankelijk van de opdracht, kan variëren van betaald werk/arbeidsre-integratie tot het behalen van een kwalificatie of zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Na afronding van het traject wordt in overleg met de opdrachtgever een nazorgtraject van zes maanden aangeboden. Tijdens dit nazorgtraject treedt Atiyeh Re-integratie op als intermediair tussen cliënt en werkgever om de samenwerking te bevorderen en uitval te voorkomen. Soms kan er sprake zijn van een miscommunicatie of cultuurverschil tussen beide partijen. Door de brede werkervaring is Atiyeh Re-integratie in staat hier de adequate oplossing voor te bieden. Zo vindt er maandelijks een gesprek plaats met de werkgever en wordt de cliënt 2 keer per maand op de werkplek bezocht.

7. Individuele aanpak
De aanwezigheid van bovengenoemde kenmerken in de methodiek betekent geenszins dat de cliënten van Atiyeh Re-integratie conform een vast stramien worden begeleid. Er wordt altijd een individueel trajectplan opgesteld, afhankelijk van de opdracht en van de persoonlijke kwaliteiten, wensen en mogelijkheden van de cliënt.