bottom-header-cut

Disclaimer

Verantwoording

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Atiyeh Re-integratie niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Atiyeh Re-integratie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. Atiyeh Re-integratie kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij Atiyeh Re-integratie of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Atiyeh Re-integratie. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Atiyeh Re-integratie.